Opróżnianie mieszkań, piwnic, strychów

Sprzątanie po zmarłym, sprzątanie miejsc zgonu. Dezynfekcja.
2021-09-26
Sprzątanie po zgonie
2021-09-30

Dane kontaktowe

Basma-DDD
Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62
01-424 Warszawa